Sådan støtter du dit visuelt orienterede barns udvikling

En stor del af vores børn er visuelt orienterede i deres måde at opleve og lære om verden. Som forældre er det vigtigt, at vi forstår at støtte og udvikle børnenes læring og nysgerrighed. Visuelt orienterede børn lærer bedst ved hjælp af billeder, piktogrammer og andre visuelle hjælpemidler. Disse børn har typisk en god rummelig fornemmelse, men kan til gengæld have svært ved at lære gennem det at lytte eller læse. Skal man støtte et visuelt orienteret barn, kræver det en forståelse af barnets unikke måde at lære på.

En effektiv måde at støtte visuelle børn på er ved at bruge hjælpemidler som diagrammer, billeder, videoer, fotos og lignende. Hvis barnet kan se et billede af en ting eller en aktivitet, har det lettere ved at bearbejde og huske på informationen. En morgenrutine bestående af at få tøj på, spise morgenmad, tandbørstning og pakke skoletaske kan laves om til en lille billedserie til køleskabslågen. Billedmateriale er noget, som både lærere og forældre kan bruge, og det hjælper barnet til at forstå abstrakte begreber og komplekse emner, som kan være svære at forstå gennem ord alene. Forældre og lærere kan gøre brug af illustrerede fagbøger, eventyr og historier for at holde barnets opmærksomhed og interesse og udvikle ordforråd. Træpynt til børneværelset med form som kendte dyr, wallstickers med kendte figurer, blomster eller andet hyggeligt er også oplagt. Hos Danish Living finder du søde dyr og dekorationer i træ, som er lige til at sætte op på børneværelset.

En anden made, hvorpå du kan støtte dit visuelt orienterede barn er ved at opfordre det til at udforske sin kreativitet gennem kunst. Det vil måske finde glæde i aktiviteter som at tegne, male eller form ting i ler eller trylledej. Når du opfordrer barnet til at udtrykke sig gennem kunst, hjælper du det til at udvikle sin rummelige forståelse og kreativitet. 

Det rette læringsmiljø

Det er vigtigt at skabe et læringsmiljø, som tager hensyn til barnets behov. For eksempel kan et visuelt barn have svært ved at koncentrere sig i et rum med meget rod eller i en indretning, hvor der er meget, som kan distrahere. Sørg for rene flader, lukkede skabe og reoler og meget plads til, at alle børn kan bevæge sig frit rundt. Flere visuelle børn kan godt have forskellige præferencer i forhold til læring, så medtag gerne forskellige teknikker i planlægning og indretning. Det kunne være auditive eller taktile virkemidler som musik, sange, rim og remser og lege, hvor børnene får brugt hele kroppen i processen. Undervisning af matematiske metoder kan foregå med klodser, perler eller andre konkreter for at støtte barnet i at forstå addition, subtraktion og multiplikation.

Der er ikke en læringsstil, der er mere rigtig eller effektiv end andre. Tværtimod lærer alle børn lige godt, hvis man præsenterer dem for materialet på den rigtige måde. En måde, der passer til udviklingstrin og temperament. Individuelt tilpassede metoder fungerer bedst og bør anvendes, når der er mulighed for det.